OBS! Det ser ut til at du ikkje har aktivert informasjonskapslar (cookies) i din nettlesar
For å logge inn i Mi side må informasjonskapslar (cookies) vere skrudd på. Se i hjelpeprogrammet for din nettlesar eller søk på internett for å få hjelp til å aktivere informasjonskapslar.

På Mi Side kan du mellom anna registrere målaravlesing, sjå oversikt over straumbruken din, sjå neste faktura, endre kundeopplysningar med meir.


Det er enkelt å registrere målaravlesinga på Mi Side, men du kan og sende avlesing på epost, chat, SMS (kr. 0,99) eller på tlf 800 31 171 (gratis frå fasttelefon).

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål

Logg inn

Logg inn med di e-postadresse og ditt passord.


Opprett ny brukar

Er du ny brukar av "Mi side"? Opprett ein brukar for å få tilgang til "Mi side".